Szafa urwisa

Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

1) Niniejszy regulamin określa warunki i zasady sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.szafaurwisa.pl (zwanego dalej również Sklepem). Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 2) Do zakupu w sklepie internetowym www.szafaurwisa.pl jest uprawniona wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 3) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

DANE KLIENTA I OCHRONA PRYWATNOŚCI

1) Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, jednak ich brak lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia dokonanie zakupu w sklepie. 2) Dokonując zakupu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych danych osobowych w celu i zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia (dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). 3) Podanie prawidłowych danych umozliwiających kontakt i dostarczenie towaru leży w interesie Klienta. Sklep internetowy www.szafaurwisa.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych. 4) W przypadku gdy dane podane przez Klienta będą niekompletne (np. brak nazwiska, adresu), Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. 5) Klienci sklepu internetowego www.szafaurwisa.pl mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia. 6) Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1) Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.szafaurwisa.pl jest sprzedaż odzieży i akcesoriów dziecięcych za pośrednictwem Internetu na terenie Polski.

CENY PRODUKTÓW

1) Ceny zamieszczone na stronie sklepu internetowego www.szafaurwisa.pl zawierają podatek VAT i są podawane w złotych polskich. 2) Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. 3) Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia podawana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy i płatności. 4) Sklep zastrzega sobie prawo do zmieny cen produktów, wprowadzania i odwoływania promocji. Nie dotyczy to zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany.

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1) Klient może złożyć zamówienie wyłącznie przez stronę internetową www.szafaurwisa.pl. 2) Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w niedzielę i święta traktowane są jako zamówienia złożone w pierwszym dniu roboczym po nich następującym. 3) Zamówienie jest realizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zrezygnować z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia. 4) Sklep przystępuje do realizacji zamówienia w momencie: a) zaksięgowania zapłaty na koncie bankowym sklepu (płatność przelewem) b) informacji z serwisu obsługującego płatności internetowe o dokonaniu zapłaty (płatności internetowe) c) potwierdzenie przez Klienta zamówienia z formą płatności za pobraniem przy odbiorze 5) Przesyłki realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Towar wysyłany jest wciągu 24 godzin od momentu przystąpienia do realizacji (patrz punkt 4). 6) Klient może wprowadzać zmiany lub anulować zamówienie do momentu jego wysłania. Zmian w potwierdzonym zamówieniu należy dokonywać za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Sklepu. 7) Klient jest na bieżąco informowany o kolejnych etapach realizacji zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (dotyczy Klientów zarejestrowanych, którzy podali swój adres e-mail). 8) Sklep internetowy www.szafaurwisa.pl na żądanie Klienta wystawia fakty VAT. W formularzu zamówienia należy podać dane konieczne do wystawienia faktury. 9) W przypadku, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta, koszty wysłania towaru i zwrotu przesyłki na adres sklepu ponosi w całości klient.

PŁATNOŚCI

1) W sklepie internetowym www.szafaurwisa.pl Klient może dokonać płatności w następujących formach: a) przelewem na rachunek bankowy Sklepu (szczegóły w zakładce „dostawa i płatnosci”) b) za pośrednictwem płatności internetowych (e-przelew, karta kredytowa, PayPal, PayU) c) gotówką - korzystając z przesyłki za pobraniem przy odbiorze (opcja możliwa tylko przy wysyłce kurierem).

DOSTAWA

1) Sklep realizuje dostawy towaru na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej (wyłącznie przesyłka listem poleconym priorytetowym) lub firmy kurierskiej „Siódemka”. Wyboru dostawcy dokonuje Klient podczas procesu dokonywania zamówienia. 2) W przypadku opcji wysyłki Pocztą Polską, zamówienia o wadze do 2kg wysyłamy listem poleconym priorytetowym, natomiast zamówienia o wadze wyższej lub dużym gabarycie wysyłamy kurierem. 3) Koszty przesyłki pokrywa Klient. 4) Sklep internetowy www.szafaurwisa.pl nie ma wpływu na datę i godzinę doręczenia przesyłki przez dostawcę. 5) W przypadku nie otrzymania przesyłki do 14 dni kalendarzowych Klient powinien poinformować o tym fakcie Dział Obsługi Klienta Sklepu. W takim przypadku Sklep wszczyna procedurę reklamacyjną w stosunku do dostawcy.

ZWROTY

1) Zgodnie z prawem polskim Klient ma prawo zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty jego otrzymania. 2) Zwracany towar musi być nowy, nieuszkodzony, w oryginalnym opakowaniu, z metką. 3) Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć dowód zakupu oraz pełne dane do przelewu. 4) Sklep zwraca całość kwoty (tj. koszt towaru + koszt wysyłki od Sklepu do Klienta) w ciągu 14 dni kalendarzowych na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Koszt przesyłki od Klienta do Sklepu pokrywa Klient (zgodnie z decyzją Prezesa UOKiK i wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 15 kwietnia 2010). 5) Towar należy odesłać na adres: FHU SMYK ul. Mickiewicza 10, 37-300 Leżajsk 6) Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

REKLAMACJE

1) Sklep ponosi odpowiedzialność przez pół roku od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową. Kupujacy traci uprawnienia do reklamacji jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 2) Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 3) Klient jest zobowiązany dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres Sklepu (patrz ZWROTY punkt 5) 4) W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeśli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt do 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 5) W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep zwraca Klientowi poniesione przez niego koszty przesyłki wadliwego towaru.

PROMOCJE

1) W sklepie internetowym www.szafaurwisa.pl promocje nie łączą się ze sobą. W przypadku gdy Klient może skorzystać z 2 lub więcej promocji, uwzględnia się promocję najkorzystniejszą dla Klienta.

NEWSLETTER

1) Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu Internetowego www.szafaurwisa.pl 2) Klient będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez sklep internetowy www.szafaurwisa.pl korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 3) Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta lub samodzielnie, poprzez odznaczenie pola znajdującego się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego www.szafaurwisa.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 2) Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego www.szafaurwisa.pl nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia. 3) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego szafaurwisa.pl zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych przyczyn od niego niezależnych. 4) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 5) Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w sklepie internetowym www.szafaurwisa.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.


Nowości

© Szafa Urwisa 2012 - Wszystkie prawa zastrzeżone.